·         Voor lessen, feestjes en workshops geldt: opgeven = betalen.

·         Cursusgelden en workshops worden vooraf betaald.

·         Er is geen restitutie mogelijk van reeds betaalde les- en/of workshopgelden.

·         Mocht er onverhoopt iets tussen komen: minimaal 24 uur van tevoren afzeggen.

·         Wanneer er, om wat voor reden dan ook, niet meegedaan kan worden met een les of workshop, is De Wietwuit en / of haar medewerkers  nooit verplicht een les of workshop te vervangen / in te laten halen / te restitueren.

·         In de basisschoolvakanties zijn er geen cursus-lessen.·

·         De Wietwuit en / of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor geleden schade en / of het mislukken van een project en/ of het kwijtraken van spullen.

·         Patronen en voorbeeldwerkstukken zijn en blijven eigendom van De Wietwuit.

·         Het gebruik van de machines en andere gereedschappen bij De Wietwuit is geheel op eigen risico.

·         In geval van een cadeau- en / of tegoedbon moet deze zijn voorzien van een geldige handtekening en datum. Er is geen restitutie mogelijk.

·         Prijswijzigingen te allen tijde voorbehouden.